Meer dan alleen adviseren
Strategisch adviseren
terp! bedenkt de strategie voor grondposities, ontwikkelcontracten en grondaankopen. We nemen de belangen van alle stakeholders mee in onze overwegingen. We vertalen de strategische keuzes vervolgens naar een concreet en werkbaar plan met duidelijke oplossingsrichtingen en haalbare resultaten.
Onderhandelen
Onderhandelen is een kunst. De kracht van onderhandelen ligt niet in het winnen, maar in een duurzaam resultaat dat voor alle partijen aan de onderhandelingstafel gewin oplevert. terp! snapt dit krachtenspel. terp! is duidelijk in het haalbare resultaat en geeft hiervoor de kaders en bandbreedtes. terp! zet de klant in diens kracht aan de onderhandelingstafel. Dit alles doen wij niet vanaf de zijlijn, maar we delen in de verantwoordelijkheid in de uitvoering van de gekozen oplossing.
Gebiedseconomie
Met een goede ontwikkelstrategie geeft terp! inzicht in de financiële haalbaarheid van een vastgoed- en/of gebiedsontwikkeling. En hoe de financiële kant van het project beheerst kan worden. terp! maakt vooraf de gevolgen en risico’s van financiële beslissingen inzichtelijk zodat de opdrachtgever de juiste keuze maakt en voor het plan de juiste optimalisatie zoekt.  
Verwerven
Een goede voorbereiding is, zoals altijd, het halve werk. Zeker bij verwerving. En ook hier geldt: wees transparant. terp! weet als geen ander hoe delicaat het onderhandelingsproces is. Dit kunnen we verkorten door een heldere strategie en door vroeg in het proces concreet te worden. Verwerven met als doel om tot een minnelijk resultaat te komen. Vanuit een realistisch en zakelijk vertrekpunt zodat de andere kant van de onderhandelingstafel ook weet dat de verwerving serieus wordt genomen.
Onteigenen
Onteigenen is het laatste redmiddel. Maar wel één dat je volgens terp! als stok achter de deur meteen onderdeel moet laten zijn van de verwervingsstrategie. Als een minnelijke oplossing niet lukt, dan heb je een“plan B” nodig. Een onteigening is met de juiste strategie binnen de planning van het project en met respect voor alle betrokken partijen te voeren. Het is daarom vaak verstandig om dit middel meteen bespreekbaar te maken. Niet als dreigement, maar om van meet af aan duidelijk te maken wat de intenties zijn. Want ook hier geldt: transparantie zorgt voor wederzijds begrip en vertrouwen. Met uiteindelijk voor iedereen het beste resultaat.
Beleid maken
De overheid is een belangrijke speler op de grondmarkt. Grond om toekomstige plannen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, recreëren en werkgelegenheid te kunnen realiseren. Een duidelijke visie op het te voeren grondbeleid is van essentieel belang. Welke rol wil de overheid innemen en hoe geeft zij invulling aan de regie? Zaken waar beleid op moet worden gemaakt. terp! heeft, samen met Hardnodig, GrondGidsen opgericht. Grondgidsen schrijft en adviseert voor u het beleid in het ruimtelijk domein. Zodat u weer houvast heeft voor de komende 4 à 5 jaar.
Gebiedsregie
terp! is uw adviseur bij gebiedsregie. Wat zijn de wensen van alle partijen, en hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich gehoord voelt? terp! staat u als gebiedsregisseur altijd met gedegen en grondig advies terzijde.