Ons manifest
Creëer vertrouwen
Het krachtenveld van grondzaken kan spannend zijn. Vertrouwen is noodzakelijk om tot het optimale resultaat te komen. terp! houdt niet van het “Karremans”-effect: zonder steun een onmogelijke taak uitvoeren. Tegelijkertijd verdedigt terp! uitsluitend het belang van de opdrachtgever. Laat hierover nooit twijfel bestaan.
Toon respect
terp! handelt vanuit een zakelijke rationaliteit maar met behoud van menselijke waarden. terp! heeft oog voor de belangen van eventuele andere betrokken partijen. Mensen bewust beschadigen, is slecht en werkt contraproductief. Gun iemand de tijd. De beste deal is de deal waarmee iedereen tevreden is.
Heb lef
terp! schroomt niet om uitdagingen op te pakken en de grenzen en ruimte op te zoeken om de beste deal te krijgen. Make mission impossible, possible. terp! is betrokken en deelt de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk met de opdrachtgever.
Laat iets moois achter
terp! zorgt graag voor blijvende verbetering. Tevredenheid over de wijze waarop een tijdelijk probleem is opgelost, is goed, maar terp! voelt ook de verantwoordelijkheid zaken structureel te verbeteren. terp! is trots op een mooi resultaat en tevreden opdrachtgevers.